8. února 2022

Představenstvo společnosti Organza, a.s. svolává na den 6. 11. 2018 od 9:00 hod. řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v sídle Společnosti.

Pozvánka na ŘVH_Organza, a.s.
Zpráva představenstva_Organza, a.s.
Zpráva dozorčí rady_Organza, a.s.
Zpráva o vztazích za rok 2017_Organza, a.s.
Účetní závěrka_Organza, a.s.

Kontaktujte nás