3. ledna 2023

Vážení obchodní partneři, klienti,
 
dovolujeme si vám oznámit, že dne 1. 1. 2023, v souladu se zákonem o přeměnách, došlo u společnosti Scuderia Praha a.s., IČ 25107640 k rozdělení odštěpením. K uvedenému datu tak došlo ke vzniku tří nových subjektů, které převzaly veškerá práva a povinnosti stávající společnosti Scuderia Praha a.s. Projekt přeměny je uložen ve Sbírce listin pod číslem B 14422/SL80/MSPH.
  1. Veškeré činnosti spojené s prodejem a službami vozů Ferrari bude od 1.1.2023 výhradně poskytovat společnost Scuderia SF Praha, a.s., IČ 178 56 442, se sídlem Čistovická 1707/98, 163 00 Praha 17 s provozovnou na adrese sídla.
  2. Veškeré činnosti spojené s prodejem a službami vozů Maserati bude od 1.1.2023 výhradně poskytovat společnost Scuderia MC Praha, a.s., IČ 178 56 469, se sídlem Čistovická 1707/98, 163 00 Praha 17 s provozovnou U Prioru 1/A, Praha 6.
  3. Veškeré činnosti spojené se závodními aktivitami Racing bude od 1.1.2023 výhradně poskytovat společnost Scuderia Praha Racing, a.s., IČ 178 56 477, se sídlem Čistovická 1707/98, 163 00 Praha 17 s provozovnou U Hřiště 536, 267 24 Hostomice.
Všechny smlouvy, pohledávky, závazky a uhrazené zálohy Scuderia Praha a.s. zcela přešly na nástupnické společnosti, a není potřeba k nim uzavírat žádné nové smlouvy či dodatky.
Prosíme, věnujte pozornost tomu, aby dokumenty s plněním od 1. 1. 2023 byly výhradně ve prospěch uvedených společností.
Platby pak směřujte na následující bankovní účty vedené Českou spořitelnou:
  1. Scuderia SF Praha, a.s. (Ferrari)  CZK – 10249352/0800 a EUR – 10249512 (IBAN: CZ66 0800 0000 0000 1024 9512)
  2. Scuderia MC Praha, a.s (Maserati) CZK – 10249432/0800 a EUR – 10249782 (IBAN: CZ51 0800 0000 0000 1024 9782)
  3. Scuderia Praha Racing, a.s. čísla účtu zůstávají nezměněná, tj. CZK – 7707682/0800 a EUR CZ10 0800 0000 0000 0770 7762
V případě záležitostí týkajících se Ferrari: sl. Simona Koblasová, +420 733 237 723, email: skoblasova@scuderiapraha.cz
 
V případě záležitostí týkajících se Maserati: sl. Zuzana Hejdová, +420 724 541 095, email: zhejdova@scuderiapraha.cz
 
V případě záležitosti týkajících se Racing: p. Petra Šebková, +420 720 241 762, email: psebkova@scuderiapraha.cz
 
 
Těšíme se na další úspěšnou spolupráci.
 

Ing. Zdeněk Kubát
Předseda představenstva
Scuderia Praha a.s.

Mgr. Richard Vegera
Místopředseda představenstva
Scuderia Praha a.s.

Petr Kudláček
Místopředseda představenstva
Scuderia Praha a.s.

Kontaktujte nás