9. května 2017

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Scuderia Praha a.s.
Představenstvo společnosti Scuderia Praha a.s. svolává na den 11. května 2015 řádnou valnou hromadu společnosti, a to k Mgr. Alexandře Červové, notářce sídlící na adrese: Národní obrany 823/37, Praha 6, PSČ: 160 00. Pozvánka na valnou hromadu společnosti vč. všech příloh ke stažení :

www.scuderiapraha.cz/data/dokumenty/Pozvanka_na_radnou_valnou_hromadu-Scuderia.Praha.a.s.pdf

www.scuderiapraha.cz/data/dokumenty/SCU_DPPO_2013_VZZ.pdf 

www.scuderiapraha.cz/data/dokumenty/SCU_DPPO_2013_Rozvaha.pdf

www.scuderiapraha.cz/data/dokumenty/SCU_DPPO_2013_Priloha.pdf

Kontaktujte nás