25. října 2017

Řádná valná hromada se bude konat dne 16. října 2017 od 9h.
Představenstvo společnosti Sportscars a.s. svolává na den 16. října 2017 od 9:00 hod. řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v sídle společnosti Sportscars a.s.

01_Pozvánka na VH
02_Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti v roce 2016
03_Zpráva dozorčí rady o kontrolní činnosti za rok 2016
04_Účetní závěrka za rok 2016
 

Kontaktujte nás